entree van de toekomst 


Koninklijke Boon Edam

Van service (SLA) naar beleving (XLA)

Aan leveranciers worden steeds hogere eisen gesteld. Klanten nemen geen genoegen meer met alleen een product, ze verlangen service. Sterker nog, ze verlangen ontzorging en hoogwaardige prestatiebeleving. De Service Level Agreements (SLA's) kunnen de prullenbak in. Ze maken plaats voor XLA's: Xperience Level Agreements. 

Om hieraan te kunnen voldoen, dienen leveranciers continu digitaal connectie te hebben met de door hen geleverde producten. Om die vervolgens op afstand te kunnen onderhouden en te verbeteren. Dat is bovendien noodzakelijk om te beantwoorden aan de roep om duurzaamheid. Want service leveren op afstand, componenten op het juiste moment vervangen en materialen hergebruiken verlaagt de CO2-voetafdruk.

Entree is online

Koninklijke Boon Edam is zo’n leverancier. Het bedrijf is toonaangevend in tourniquetdeuren en beveiligde toegangsproducten. Een bijzondere tak van sport daarbinnen betreft de beveiliging van speciale gebieden, zoals bijvoorbeeld bij banken, datacenters en op vliegvelden. Het familiebedrijf is 150 jaar oud, wordt geleid door de derde generatie en biedt werk aan ruim 1.300 mensen. Dochters en distributeurs van Boon Edam zijn in elke uithoek van de wereld te vinden.

Jeroen Thuis is group business development manager binnen Boon Edam. Hij opent zijn verhaal met de oneliner: ‘De entree van de toekomst is online’. Daarmee doelt hij niet op slimme AI-toepassingen als gezichtsherkenning en toegang via irisscans of een vingerafdruk. “Dat is al bijna gemeengoed en dus niet eens meer een trend te noemen. Nee, ik doel op de trend dat een asset 24/7 geconnecteerd is, waarmee kan worden gegarandeerd dat een product eigenlijk altijd werkt.”

‘Data verzamelen bleek in de praktijk heel simpel’

Grote uitdaging

Thuis onderkent drie belangrijke trends, die onderling met elkaar samenhangen.

  1. van transactie naar prestatie
  2. van productleverancier naar serviceprovider
  3. van reactief naar proactief

“Van oudsher waren veel businessmodellen transactioneel”, legt hij uit. “Een product werd verkocht en daar kon, eventueel in een later stadium, nog een servicecontract aan worden gekoppeld. De huidige markt vraagt echter meer en meer om een prestatie in plaats van een product. In ons geval betekent dit dat de toegangsfunctie langdurig en veilig moet worden gegarandeerd.”

Boon Edam schuift op van een productleverancier naar een serviceprovider, die proactief acteert. “Onze producten worden vaak intensief gebruikt. Facility managers verlangen van ons een garantie op de werking ervan. Daar ligt een grote uitdaging. Eén van de voorwaarden is dat je op afstand in het product kunt kijken en kunt bijsturen.”

Veertig procent op afstand

Het verzamelen van data over de werking van producten bleek in de praktijk een stuk eenvoudiger dan gedacht. “Wij dachten aanvankelijk dat we heel geavanceerde AI-toepassingen nodig zouden hebben, maar het begin bleek vrij simpel. Ons inzicht nam al enorm toe door eenvoudige data te verzamelen, zoals: hoe vaak draait een deur, hoe lang staat-ie stil, hoe vaak wordt een sensor geactiveerd?”

Met behulp van de data kan Boon Edam assets nu op afstand diagnosticeren en storingen verhelpen of voorkomen. “We kunnen tot veertig procent van de storingsmeldingen op afstand verhelpen, waar voorheen een monteur langskwam. Dit levert enorme voordelen op. We reduceren brandstofverbruik, en dus CO2-uitstoot en reiskosten, en we besparen er tijd mee. Bovendien kunnen we, omdat we vooraf vaak al de goede diagnose kunnen stellen, veel gerichter de juiste monteur naar de juiste klus sturen.”

Xperience

Tot slot biedt het digitale inzicht de mogelijkheid om proactief in te grijpen. “We kunnen onderhoud gerichter plannen en ook uitvoeren wanneer het de klant uitkomt. Daardoor zie je nog zelden rode linten bij de toegang tot een gebouw, wat toch een minder gastvrije en prettige entree is.”

“Klanten hebben eigenlijk geen boodschap aan responsetijden, aanrijtijden en periodiek onderhoud”, zo stelt Thuis. “Ze willen dat wij in 99,9 procent van de tijd de prestatie leveren en ze willen er verder geen omkijken naar hebben. Geen SLA dus maar een XLA, een Xperience Level Agreement.”

Een nieuw aandachtspunt is wel de afstemming met de IT-manager van de opdrachtgever. “Logisch, want die wil dat data veilig worden gedeeld en hackers geen extra ingang tot de systemen van de organisatie krijgen.”

‘We verhelpen tot veertig procent van de storingsmeldingen op afstand’

Sustainability

Intelligent gebruik van data stelt Boon Edam in staat haar CO2-voetafdruk substantieel te verlagen. “Sustainability is een belangrijk topic voor onze klanten. Nu is een tourniquetdeur van zichzelf al energiebesparend, wat betreft beheersing van het binnenklimaat. Maar door de werking van producten continu te monitoren en componenten proactief te vervangen vóórdat ze problemen gaan veroorzaken, kunnen we een veel grotere bijdrage leveren.”

“Onze producten staan soms wel tientallen jaren op locaties. Waar mogelijk moderniseren we ze nog tijdens de levenscyclus, om nog langer gebruik mogelijk te maken. Aan het einde van de levenscyclus kijken we welke delen opnieuw gebruikt kunnen worden. Voor steeds meer opdrachtgevers hergebruiken we toegangsproducten uit oude panden, helemaal gemoderniseerd, op nieuwe locaties. Soms gaan complete deuren van locatie A naar locatie B. Uiteraard nemen wij de prestatiegarantie voor onze rekening.”

Dit artikel is gesponsord door Boon Edam.