Voorwoord


Van ondersteunend naar leidend

Sinds de coronapandemie is werkend Nederland op zoek naar een balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Die zoektocht verlangt van facility management boven alles flexibiliteit. Want de behoeftes veranderen voortdurend. Dit vraagt vermogen om de werkplekinrichting en dienstverlening continu aan te passen aan het gebruik.

Daar komt bij dat de lat steeds hoger wordt gelegd. Aan responstijden en aanrijtijden hechten opdrachtgevers steeds minder waarde. Zij verlangen 24/7 een prestatiegarantie. De SLA maakt plaats voor de XLA: de Xperience Level Agreement.

In dit digimagazine van Facto blikken zeven toonaangevende marktpartijen vooruit op de ‘Facilitaire trends van 2024’. Elk vanuit een eigen achtergrond. Zij delen praktijkervaringen en ideeën. Daar kunt u als lezer dan weer uw eigen visie en keuzes voor de toekomst aan toetsen.

Duidelijk is dat ‘data’ en ‘duurzaamheid’ twee kernbegrippen zijn. Data gaan de facilitaire professional helpen om alle uitdagingen te trotseren. Tegelijkertijd groeit met de dag het besef van de impact van al onze activiteiten op de leefomgeving. Niet voor niets heeft de facility manager op diverse plaatsen al een duurzaamheidsmanager naast zich gekregen.

We laten in dit magazine een pionier in circulair ondernemen aan het woord. Van energieverbruik tot afvalverwerking, van het gebruik van grondstoffen tot verpakkingen en van de duurzaamheid van gebouwen en kantoormeubilair tot en met voeding en het binnenklimaat: elk detail telt. En vergis u niet, duurzaamheid blijft niet beperkt tot de leefomgeving. “De mens voorop”, zo vat een van de geïnterviewden enkele andere trends samen.

De rol van facility management verandert, dat is een gegeven. Was die in het verleden hoofdzakelijk ondersteunend, ze wordt meer en meer leidend. FM wordt sturend en krijgt directe invloed op de primaire ESG-doelstellingen van elke organisatie. Een nog volwaardiger rol dus. Laat u inspireren door de visionaire blik van zeven facilitaire koplopers.