Nieuws

Onderzoek Facto

Duurzaamheid veruit het grootste thema voor FM’ers

Duurzaamheid is by far het belangrijkste thema voor facilitair managers. Dat blijkt uit het tiende Facility & Workplace Management marktonderzoek van TwynstraGudde en Facility Management Nederland.

De facilitaire markt had in 2022 een omvang van bijna 67 miljard euro, 4,2 procent meer dan in 2021. De krimp door de coronapandemie is daarmee grotendeels hersteld. Met 32,4 miljard euro is de vastgoedmarkt in 2022 goed voor zo’n 44 procent van de totale facility & workplace-markt. Met 31 procent is wagenparkbeheer nog steeds de grootste facilitaire deelmarkt.

Meer dan 500 facilitaire professionals werkten via een enquête mee aan het onderzoek. In de jaren 2012 tot 2014 behoorden besparingsdoelstellingen voor ongeveer de helft van de facilitair professionals tot de belangrijkste opgaven. In het marktonderzoek van 2023 geeft slechts een vijfde van de respondenten dit aan.

De laatste jaren verwachten facilitaire professionals de belangrijkste toegevoegde waarde te kunnen leveren rond het thema duurzaamheid (72 procent). Na duurzaamheid worden de toekomstbestendige werkomgeving (37,6 procent) en wendbaarheid (37 procent) als belangrijke thema’s aangemerkt. De aandacht voor het thema samenwerking (22 procent) is significant toegenomen ten opzichte van het onderzoek van 2021.

Het gehele onderzoek met deze en nog meer informatie is te verkrijgen via www.fmn.nl

Stoelen

Circulair kantoor? Stoel van hennep en hars klaar voor productie

Vepa is er samen met partner Plantics in geslaagd om een stoel van hennep en biologische hars geschikt te maken voor seriematige productie.

Hemp is daarmee de eerste collectie stoelen ter wereld met een kuip die volledig bestaat uit biologisch en plantaardig materiaal. Een materiaal dat CO2 opneemt in plaats van uitstoot en volledig recyclebaar is in dezelfde vorm.

De vezels uit de hennepplant dienen als grondstof voor de kuip van de stoel. Het voordeel van hennep is dat het groeit zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen, nauwelijks water nodig heeft en het in Nederland wordt verbouwd. Daarnaast is hennep sterk én neemt het CO2 op. “Wij waren al jaren op zoek naar een biomateriaal waarbij zowel de grondstof als het bindmiddel biologisch, plantaardig en recyclebaar is. Alleen dan zouden we écht een duurzaam product kunnen ontwikkelen. We kunnen met trots zeggen dat we per Hemp-kuip 3,13 kg CO2 uit de atmosfeer halen. Normaal gesproken wordt er bij het maken van nieuwe producten helaas nog altijd CO2 uitgestoten. Dat is met deze kuip dus niet meer het geval”, aldus Janwillem de Kam, directeur van Vepa.

Balans

Gezonde werkplek dankzij vernieuwde Richtlijn Werk-privébalans

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. Vanwaar die nieuwe richtlijn? En wat is er precies nieuw aan?

Veel ontwikkelingen rondom werk zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Die hebben invloed op de werk-privébalans. Is die balans verstoord, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat mensen minder efficiënt en productief zijn op het werk. Of dat zij een korter lontje hebben, met irritaties en ruzies tot gevolg. Bovendien kan een verstoorde werk-privébalans klachten veroorzaken waardoor werkenden ziek worden of zelf uitvallen.

Door de versnelde maatschappelijke ontwikkelingen vond de NVAB een herziening van de Richtlijn Werk-privébalans nodig. De oude richtlijn van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen dateerde uit 2013. De nieuwe richtlijn bevat actuele aanbevelingen voor het handelen van de vier arbo-kerndeskundigen. Dat zijn de bedrijfsarts, de arbeids- en organisatiedeskundige, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist. De richtlijn besteedt onder meer aandacht aan de onderwerpen over de werk-privébalans die in de RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) thuishoren en manieren om te adviseren over preventieve maatregelen voor thuiswerkers.

Meer weten? Download de nieuwe richtlijn van de NVAB en het achtergronddocument.

 

Congres

Save the date! Facto Congres 2023 op 21 september in Nieuwegein

Goed nieuws! De datum van het Facto Congres 2023 is bekend. Het is donderdag 21 september. Locatie: De Woonindustrie in Nieuwegein.

Het Facto Congres werd vorig jaar gehouden op 15 september, ook in Nieuwegein. Met 300 facility professionals in de zaal was het – net als de jaren daarvoor – weer een volle bak. Ze woonden de keynotes van dr. Danielle Braun en acteur Loek Peters bij en lieten zich inspireren in sessies over onder meer hybride werken, circulair inkopen en Integrated FM als Game Changer in Hybrid Working.

Het programma wordt de komende periode uitgewerkt. Al wel bekend is wie de dagvoorzitter gaat worden: Suzan Vink-Opstal. Haar deskundigheid en enthousiasme vielen bij de deelnemers en organisatie van de 2022-editie dermate in de smaak dat ze gevraagd is het dagvoorzitterschap ook in 2023 op zich te nemen! Blijf de Facto-website volgen (of meld je aan voor de Facto e-zine) voor periodieke updates de komende tijd over sprekers en onderwerpen.