10 Future Workplace Experiences van ASML 

ASML groeit razendsnel. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijf op gebied van huisvesting en services en hoe gaat de chipmachinefabrikant daarmee om?

Door: Gerard Dessing

Ontwikkelingen

In hun sessie namen zij de aanwezigen mee in een aantal ontwikkelingen waar het technologiebedrijf mee te maken heeft, zoals de enorme groei (in 2022 kreeg ASML er 1.000 medewerkers bij), de noodzaak om jonge, talentvolle medewerkers aan zich te binden, de trend dat nieuwe medewerkers in toenemende mate buiten de regio Eindhoven willen wonen (waardoor de afstanden woon-werkverkeer toenemen) en de constatering dat een dalende gemiddelde leeftijd van medewerkers gevolgen heeft voor de wensen ten aanzien van voorzieningen.

ASML I

Thema’s op gebied van huisvesting

Dick van Velsen ging vervolgens in op de belangrijke thema’s die voor ASML spelen op het gebied van huisvesting. Hij benoemde daarbij onder meer purpose (de huisvesting moet aansluiten bij dat waar het bedrijf voor staat), het bieden van een optimale workplace experience (hoe kan de werkplek bijdragen aan een fijne en goede werkdag?), zorgen voor wellness en inclusie (iedere medewerker moet zich gerespecteerd voelen), blurring (zorgen voor een gevarieerd aanbod van werkplekken), een breed pakket aan services die bijdragen aan een goede balans werk/privé en duurzaamheid (voorbeeld: de realisatie van het nieuwe auditorium in Gebouw 7, waar zoveel mogelijk materiaal is hergebruikt).

 Lees ook:

Flexibiliteit

Van Velsen benadrukte in zijn presentatie het belang van flexibiliteit. “Het is zaak dat de oplossingen die je aanbiedt niet in beton zijn gegoten. Immers, verandering van omstandigheden en situaties moeten kunnen leiden tot een snelle aanpassing van gekozen oplossingen.”

Deze factoren zijn volgens Van Velzen belangrijk bij het realiseren van optimale workplace experiences

Deze factoren zijn volgens Van Velzen belangrijk bij het realiseren van optimale workplace experiences

 • begin bij de purpose
 • zet de factor ‘mens’ altijd op de eerste plaats
 • zorg dat medewerkers echt voelen dat ze bij ASML horen (belonging) 
 • zorg voor oplossingen die de werk/privé-balans verbeteren
 • zorg voor oplossingen waar medewerkers écht iets aan hebben (relevantie) 
 • doe altijd tests voor de daadwerkelijke introductie van een oplossing
 • zorg voor ambassadeurs (advocates)  
 • ontwerp vanuit de gedachte dat medewerkers consumenten zijn en zich zo gedragen
 • zorg voor oplossingen die echt impact hebben
 • doe alles vanuit de overtuiging dat het bijdraagt aan een betere/fijne werkdag. 

Deze voorwaarden stelt ASML aan de werkomgeving:

Deze voorwaarden stelt ASML aan de werkomgeving:

 • flexibiliteit bieden
 • veel variatie en keuzes bieden
 • bijdragen aan welzijn en gezondheid van medewerkers
 • duurzaam zijn
 • diversiteit en inclusiviteit ondersteunen
 • gebruik maken van moderne technologie 
 • aansluiten bij de kernwaardes van het bedrijf
 • aansluiten bij de diverse culturele achtergronden van medewerkers 
 • gebruik maken van lokale producten/diensten
 • samenwerking en co-creatie bevorderen.

Lokaal inkopen, wat levert dat ook alweer op? Lees hier meer

Integrale benadering voor optimale werkomgeving

Na van Velsen was het woord aan zijn collega Saskia Slenders, programmamanager Workplace Experience NL. Ze besprak onder meer de integrale benadering die ASML hanteert om te komen tot een optimale werkomgeving, waarbij vier hoofdfacetten een rol spelen: Hospitality & Services (‘Dat is de kapstok’), People & Culture, Technology (tooling en systemen) en Place en Design.

ASML bij Facto congres

 

 

De deelnemers aan de sessie van ASML op het Facto Congres.

Community’s

Als het gaat om bijvoorbeeld People & Culture lichtte ze de verschillende community’s toe die bij ASML momenteel bestaan: Atypical, Next, Proud en Women. ‘We staan graag in contact met die community’s’, aldus Slenders: ‘het levert ons veel waardevolle inspiratie op’.

App

Wat betreft Technologie benadrukte ze dat aangeboden oplossingen altijd zijn bedoeld om de werkdag van medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken. Als voorbeeld gaf ze het belang van de app waarmee mensen onder meer een werkplek of ruimte kunnen reserveren. “De afstanden op de campus in Veldhoven zijn groot, dan kan het gebeuren dat iemand wel 30 minuten moet lopen als hij of zij van het ene pand naar een gebouw aan de andere kant wil. Dan wil je wel weten of daar een plek voor je beschikbaar is.”

Hub in Den Bosch

Tot slot lichtte ze een van haar actuele projecten toe, namelijk de realisatie van de nieuwe ASML-Hub in Den Bosch. Het gaat om een pilot waarbij een kantoor van circa 4.000 m2 vlakbij het station is gehuurd, primair bedoeld voor medewerkers die niet goed kunnen thuiswerken. Zij kunnen vanaf het voorjaar 2024 in de Hub werken (focuswerk), samenwerken en vergaderen en met collega’s in contact komen (connect).